Zeker Vitaal
Image default
Alternatief

Dagbehandeling en avondbehandeling bij verslaving

Verslaving is meestal een langdurende, chronische aandoening en het is moeilijk om daarvan af te komen. Het is belangrijk dat je op tijd in actie komt als je merkt dat een collega, familielid of vriend moeite heeft om met het gebruik van een middel of een gewoonte te stoppen. Vaak hebben mensen het zelf nog niet door dat ze verslaafd beginnen te raken of durven ze het niet toe te geven. Degene die als eerste het problematische gebruik opmerkt, is veelal iemand uit de naaste omgeving van de gebruiker. Als hulp en behandeling zo vroeg mogelijk worden ingezet, kan dit later veel narigheid voorkomen. Dit geldt uiteraard ook als je zelf moeilijk kunt stoppen met het gebruik van een genotsmiddel zoals alcohol, 3-MMC, GBH of verslavende pijnstillers zoals fentanyl, demerol, morfine, hydrocodon, oxycodon en tramadol. Naarmate iemand langer verslaafd is, wordt het steeds lastiger van de verslaving af te komen. 

Gelukkig is er hulp. Met een team van medische professionals biedt een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling hulp en advies en wordt gekeken naar de mogelijke onderliggende oorzaken van de verslavingsproblematiek. Als iemand bereid is om hulp te aanvaarden, kan de verslaving tot het verleden behoren. 

Dagbehandeling bij verslaving 

Veel mensen denken bij verslavingszorg aan klinieken en dus aan bedden. Het grootste deel van verslavingszorg vindt echter plaats in dagbehandeling. De cliënten gaan aan het einde van de dag dus weer naar huis. Deze benadering maakt de drempel om hulp te aanvaarden of te zoeken een stuk lager. Dagbehandeling bij een verslavingszorginstelling bestaat gedurende een bepaalde periode uit wekelijkse individuele consulten. De cliënt werkt samen met de therapeut één op één aan zijn verslavingsproblematiek. Naast deze individuele gesprekken vinden – afhankelijk van het behandelplan – wekelijkse groepsbijeenkomsten onder begeleiding van een expert en/of therapeut plaats. Naast dagbehandeling is ook avondbehandeling een mogelijkheid. Avondbehandeling van verslaving omvat een intensief interactief programma van twee avonden per week, gedurende acht weken lang. Avondbehandeling wordt aangevuld met individuele gesprekken en nazorg.

Avondbehandeling bij een verslavingszorginstelling 

Behandeling in de avond is zeer geschikt voor mensen die actief willen werken aan het herstel van hun verslaving naast hun werk. Bij Zeker Vitaal hebben we kennisgemaakt met een gespecialiseerde GGZ-instelling die werkt volgens de Recovery-methode: psycho-educatie en intensieve bewustwording, aangevuld met groepstherapie, zelfwerkzaamheid en ervaringswijsheid. Er wordt aandacht besteed aan wat verslaving is, hoe om te gaan met zucht/trek en hoe gedragsverandering kan worden bereikt. Daarbij wordt aansluiting gezocht op het 12-stappenprogramma en op zelfhulpgroepen. Daarnaast streeft men naar vrijwillige onthouding (abstinentie) waarbij ook wordt gekeken naar combinaties van verslavingen (cross-addiction) en onderliggende oorzaken. Er wordt gekeken naar iemands levensverhaal en verleden om hiervan te leren. De naasten en de omgeving worden in het herstel betrokken. 

Hoewel de persoon die verslaafd is het zelf moet doen, staat die er niet alleen voor. De specialisten maken gebruik van cognitieve gedragstherapie en de nieuwste psychologisch bewezen technieken. Daarbij staan zij stil bij controle, verandering en zingeving.

Nazorg: doorlopende behandeling

Clean worden is een enorme prestatie en de behandeling van een verslaving stopt niet nadat een persoon met succes een detox heeft gedaan en is ontgift en afkickt. Daarom is er ook nazorg: een vorm van doorlopende behandeling die wordt gegeven aan mensen die herstellen van een verslaving zoals een alcoholverslaving, pijnstillerverslaving, medicijnverslaving of een verslaving aan een gewoonte zoals gamen of seks. 

Kampt iemand uit je omgeving met een verslaving? Of heb je het vermoeden dat je zelf verslaafd bent? Een verslaving overwinnen doe je niet alleen. Bij het team van medische professionals van een gespecialiseerde verslavingszorginstelling kun je terecht voor hulp en advies.

https://www.recoverymhc.nl/verslavingen/pijnstillerverslaving/